projectmanagement

Aanjager

Sinds augustus 2017, vormt Benno Oosterom, samen met Arthur Lippus, team SNEL van de Provincie Utrecht/EBU. Daarbij vervult Benno de rol van aanjager.

Op drie sporen (laagbouw jaren 60-70, lage etagebouw en hoogbouw) brengen we vraag en aanbod bij elkaar met de bedoeling innovatie te stimuleren en door massa te creëren prijsefficiëntie te bewerkstelligen.

Door goede samenwerking met provinciecollega’s die zich bezighouden met de warmtetransitie (alternatieven voor aardgas) en EBU-collega’s (business-development en marktcreatie) dragen we bij aan het realiseren van de energietransitie-opgave in de Provincie Utrecht.

 

SNEL = SAMEN NAAR een ENERGIEPOSITIEVE LEEFOMGEVING

2e leven

Ze staan er bij bosjes: serviceflats en bejaardenhuizen met aanleunwoningen. Op de Heuvelrug en omgeving lijkt een concentratie te staan. Met maar al te vaak ingewikkelde eigendomsconstructies en ook de nodige erfgenamen die denken op een gouden ei te zitten. In opdracht van een belegger ontwikkelde DODUVA, samen met een architect, installatieadviseur en facility-manager een nieuw concept voor een gebouw met 80 eenheden, waarvan letterlijk de helft leeg stond. De oplossing: meerwaarde creëren en toegevoegde waarde leveren. Uiteraard speelden energiebesparing en energieopwekking, evenals het verlagen van de onderhoudslast een rol van betekenis in de oplossing voor het geschetste probleem. TCO (total cost of ownership) is bij dit soort vraagstukken cruciaal.

Herontwikkeling garagelocaties

Impala Automotive beschikt aan de Schinkelweg te Zoetermeer over een showroom- en een werkplaatslocatie. Beide locaties wenst de ondernemer te verkopen. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de ondernemer DODUVA ingeschakeld als adviseur. De eerste locatie is in 2018, binnen een jaar, met succes verkocht en de tweede locatie zal in 2019 verkocht worden. In beide gevallen zal op de locatie een woningbouwontwikkeling plaatsvinden.

Copyright DODUVA 2019  l   Vormgeving en ontwikkeling door www.boazoosterom.nl