Projectontwikkeling

NOM-woningen

DODUVA (Domstad Duurzaam Vastgoed) staat voor het exclusief ontwikkelen en realiseren van hoogwaardig duurzaam vastgoed. Dat betekent dat slechts voldoen aan de huidige regelgeving geen optie is. Alle projecten worden ontwikkeld met ambitieniveau Nul-Op-de-Meter of beter. En ‘beter’ wil dus ook zeggen: BENG. Expertise op dit vlak is ruimschoots aanwezig en wij hebben de overtuiging dat het realiseren van NOM-woningen niet ten koste gaat van een lagere grondwaarde en/of rendement. Sterker nog: wij zien kans mensen te overtuigen dat ze met deze aankoop op dit moment een prima investering doen die in WOONLAST-denken beter is voor de portemonnee dan een niet NOM-woning.

Daelwijcklaan Utrecht

In 2018 hebben wij in de wijk Zuilen een ontwikkellocatie verworven. Op dit moment staat op die locatie nog een gebouw met een maatschappelijke functie. Het gebouw is echter van dien aard en uitstraling dat handhaving niet wenselijk is. Wij ontwikkelen op dit moment een plan met Nul-Op-de-Meter woningen. Het bestaande gebouw zal zoveel mogelijk circulair gesloopt worden, waarbij we de toepassingsmogelijkheden bij de nieuwbouw goed zullen onderzoeken. Medio 2019 zullen de woningen in verkoop gebracht worden, waarna de bouw nog in 2019 zal starten.

Plannen in verwervingsfase

In Utrecht en omgeving hebben wij meerdere locaties in verschillende fase van verwerving. Daarbij kijken wij steeds naar de meerwaarde van de ontwikkeling voor de omgeving. Want ook hiervoor geldt: een plan is niet alleen duurzaam als sprake is van zorgvuldige toepassing van duurzame materialen en het opwekken van alle energie die nodig is voor het gebouw en haar gebruikers. De mate van duurzaamheid wordt voor een groot deel bepaald door de juiste combinatie te kiezen van plek, functie en gebouw. Daarbij is het wenselijk niet alleen naar het nu te kijken maar ook naar de toekomst(ige ontwikkeling) van de omgeving.

Vóór DODUVA

Vóór DODUVA

Gedurende ruim 15 jaar ontwikkelde de founder van DODUVA, Benno Oosterom, zelf projecten en werden onder zijn verantwoordelijkheid projecten ontwikkeld. Dit betroffen zowel projecten die voor eigen rekening en risico ontwikkeld werden als soms als gedelegeerd ontwikkelaar voor bijvoorbeeld corporaties. Al zes jaar geleden ontwikkelde Benno zijn eerste NOM-woningen, die nog steeds met veel plezier bewoond worden.

Copyright DODUVA 2019  l   Vormgeving en ontwikkeling door www.boazoosterom.nl