Nul op de Meter: Natuurlijk

Auteur: Benno Oosterom

12 december 2016

“Gaan we na de crisis weer doen wat we voor de crisis deden?”  Deze vraag stelde ik mijzelf en de bouwwereld tijdens mijn pitch op de beurs Building Holland in april 2015. Helaas bleek het profetisch. Waar de sector gedurende de crisis tot het inzicht leek te komen dat het anders moest op de aspecten kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie, samenwerken en duurzaamheid, worden veel van die ingezette ambities in de aantrekkende markt zo weer overboord gegooid. Ik weet het: ik chargeer. Maar toch, we zien het alle dagen om ons heen. Om het te illustreren, beperk ik mij hier tot het laatstgenoemde item: duurzaamheid. 

Er zijn gelukkig uitzonderingen, maar de doorsnee ontwikkelaar en bouwer is in de waan van alle dag bezig woningen te ontwikkelen en realiseren die ‘just state of art’ zijn. Met een EPC’tje van 0,4. Gemiste kansen! 

Een nieuwbouwwoning die niet NOM is? Daar moet wel een hele goede reden toe zijn. En héél soms is er zo’n reden. Maar in basis is nieuwbouw Nul-Op-de-Meter en anticipeert op de aanstaande BENG-eisen. Ja, gaat zelfs verder. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen, de wettelijke eis per eind 2020) is een mooie stap op weg naar energieleverende woningen. En energieleverend is dus weer een stapje verder dan NOM. Waarom zouden we dat niet nu al doen?  

Waarom zou je anno 2017 een nieuwe woning kopen waarvan je zeker weet dat deze over enkele jaren achterhaald is, terwijl het nu al goed mogelijk is een woning te bouwen die klaar is voor de toekomst? Echt klaar! 

Een NOM-woning is in woonlasten gunstiger dan een niet-NOM-woning. En daarbij devalueert een NOM-woning niet, in tegenstelling tot een niet-NOM-woning. De kennis en techniek is er, dus waarom langer wachten? En dames en heren van de grondbedrijven: de grondwaarde onder een NOM-woning is niet lager dan die onder een niet-NOM-woning.  

En om aan te sluiten bij de actualiteit: betekent dit altijd gas-loze woningen? Naar mijn idee is er niet één generale oplossing voor een gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. We zullen alles in het werk moeten stellen om die doelstelling te bereiken en dat kan ook betekenen dat soms gekozen moet worden voor een groen-gas-variant. Maar op nieuwe locaties nog een gasnetwerk aanleggen lijkt mij niet de juiste keuze. Daarvoor zijn er goede alternatieven! 

Laten we de consument op dit onderdeel geen keuze laten maar iedereen een gezonde, comfortabele en veilige NOM-woning gunnen die waardevast is.

Samen onze horizon verbreden?