Duurzaamheid, een sleets begrip

Auteur: Benno Oosterom

18 december 2015

Hoe jammer is dat! Iets dat ons allen aangaat, namelijk: de volhoudbaarheid van ons bestaan. De associatie van de gemiddelde Nederlander (zo die er al zou zijn) met het begrip duurzaamheid is niet zo positief. Een uitgehold begrip – een containerbegrip – duur en (lang)zaam – veel praten en weinig doen. Zomaar enkele veel gehoorde reacties op dat woord met een o zo belangrijke inhoud.  En toch gaat het erom dat we het spreekwoordelijke ‘kind niet met het badwater weggooien’. Gelukkig zien steeds meer mensen en organisaties er de noodzaak van in dat het anders kan en moet. De klimaattop van begin december toonde dat eens te meer aan. Er is nog zelden zo’n grote drive geweest om doelen te stellen. En nu aan de slag daarmee! Het zou helpen als we met elkaar steeds de inhoud van het woord duurzaamheid voor ogen houden. De Zuid-Afrikaners hebben dat goed begrepen. Die gebruiken de woorden ‘volhoudbaarheid’ en ‘volhoudbaar’. De Nederlandse spellingcontrole keurt die woorden nog niet goed maar wat mij betreft moet daar snel verandering in komen. Beide woorden geven goed de inhoud aan van de term ‘duurzaamheid’. Als we ons steeds weer de vraag stellen of iets volhoudbaar is voor mensen, de aarde en ook financieel, dan komen we er wel. Ten aanzien van de gebouwde omgeving vallen er dan nog vele stappen te zetten, waarbij we moeten oppassen niet te hard te lopen maar wel te starten en voortgang te maken. Het gaat dan overigens om meer dan besparen, isoleren en niet-fossiele energie gebruiken. Volhoudbaarheid heeft ook alles te maken met de relatie tussen doelgroepen, locaties, gebouwen, functies en de omgeving en dat voor nu en over 50 of 100 jaar. Dus oog voor alternatieve aanwendbaarheid of transformeerbaarheid.  Voornemens uitspreken is mooi maar deze uitvoeren is beter! Ik ben blij met mijn bedrijf DODUVA de keuze gemaakt te hebben vanaf dag 1 slechts aan volhoudbare projecten te werken. Samen volhoudbare leefomgevingen creëren waar iedereen blij van wordt, dat is mijn doel. Dan blijft duurzaamheid geen sleets begrip maar een zinvolle werkelijkheid.

Samen onze horizon verbreden?