Samenwerken

Auteur: Benno Oosterom

25 februari 2016

De bouwsector in z’n meest brede vorm kenmerkt zich nog vaak door een traditioneel rollenpatroon: opdrachtgever-opdrachtnemer, bouwer-installateur, installateur-fabrikant, enzovoort…

En dan spreken we van ‘samenwerken’. Echter, je werkt pas goed samen als je elkaar echt kent. En echt kennen wil zeggen dat de opdrachtgever de kwaliteiten kent van de partner(s) die hij inschakelt en dat de opdrachtnemer de werkelijke behoefte van de klant kent. Pas dan ben je van twee kanten in staat een optimaal resultaat tot stand te brengen. Daarin ligt dus ook de meerwaarde van SAMENWERKEN: het optimale resultaat behalen, zowel over de realisatie- als tijdens de gebruiksfase, dus: Total Cost of Ownership.

Mijn stelling is dat de opdrachtnemer niet klakkeloos moet maken waar de klant om vraagt. De klant heeft een behoefte of wens. Het is van belang deze klantbehoefte boven tafel te krijgen. Vervolgens kan met partners (géén partijen) gewerkt worden aan de oplossing die behoefte te vervullen. Doduva helpt klanten de behoeftevraag te formuleren, vervolgens de juiste partners erbij in te schakelen om daarna, als een spin in het web, het beste resultaat tot stand te brengen. Echt samenwerken met het oog op het beste resultaat voor de klant kan, nee: zàl betekenen dat niet iedereen meer doet wat hij/zij altijd deed. Er schuiven ook nieuwe partners aan tafel, zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, fiscalist, energieleverancier, ook fabrikanten (in plaats van verwerkers) en misschien ook wel een ambtenaar of vertegenwoordiger van een buurtcomité. Afhankelijk van de opgave zijn zulke specialisten nodig om gezamenlijk de behoefte van de klant te vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat als geschikte partners samen de klant blij willen maken door zijn behoefte te vervullen, dit voor iedereen het beste resultaat oplevert. Dan zullen diezelfde partners ook vaker samenwerken, waardoor efficiëntie en effectiviteit verder toenemen en de waarde voor iedereen stijgt. Dat is een duurzame ofwel volhoudbare samenwerking!

Samen onze horizon verbreden?