Nieuw en toch al eeuwen oud

Auteur: Benno Oosterom

6 juni 2017

Dat lijkt paradoxaal. Waar gaat dit over? Iets dat eeuwen oud is wordt opnieuw uitgevonden en DODUVA leidt dat proces. Het proces van herbestemming van een bestaand (gemeentelijk) monumentaal kerkgebouw in Utrecht. Komende tijd zal dit kerkgebouw veranderen van een traditioneel kerkgebouw naar een eigentijds buurtklooster. Waar op dit moment het gebouw alleen gebruikt wordt als kerk, zal dit straks een gebouw zijn waar geloof beleefd en gevierd wordt en waarin ook gewoond wordt door mensen die, geïnspireerd door geloof, van betekenis willen zijn voor hun omgeving, de mensen in de buurt rondom het buurtklooster. Eén van de kenmerken van een origineel klooster is dat men vaak zelfvoorzienend was. Nu wordt dat in een stedelijke omgeving op sommige punten wat lastig. Echter, wat betreft de energievoorzieningen ligt de ambitie hoog: de opwekking en vraag van warmte, koeling en elektriciteit zal in balans zijn. Een hele uitdaging maar daarmee wordt een echt duurzaam project gerealiseerd, dat werkelijk gaat over mens, omgeving en exploitatie. We houden u op de hoogte. Rond de zomervakantie vindt de informatiebijeenkomst met de buurt plaats.

Samen onze horizon verbreden?