Duurzaamheidsadvies

Kantoren

Van de totale bedrijfslasten mag de post huisvesting dan niet de grootste lijken…. Toch is met een duurzaam, comfortabel en gezond gebouw zeker een groot verschil te maken. Als een kantoor een gezond en comfortabel klimaat kent, varen de mensen die daarin werken daar wel bij. Dat zorgt voor meer werkplezier, een betere gezondheid en dus voor een hogere productiviteit. Als u eigenaar/gebruiker bent, levert u dit direct rendement op maar ook als eigenaar (die zijn pand verhuurt) levert u dit een hogere huurwaarde op. Kantoren moeten wettelijk in 2023 beschikken over energielabel C en in 2030 over label A. 


DODUVA adviseert eigenaren en gebruikers hoe tijdig aan deze eisen voldaan kan worden. Total Cost of Ownership (TCO) en een integrale benadering vormen daarbij het uitgangspunt. Dus naast energiebesparing en energieopwekking betrekken we ook uw meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) in ons advies aan U. Door besparing, opwekking en onderhoud integraal te bekijken, zal een voor eigenaar en gebruiker interessante situatie ontstaan, die meerwaarde en een gezondere werkomgeving oplevert. Onze ervaringen variëren van oude, tot moderne kantoren. 


Casus: kantoor van G naar A

Het gebouw waarin wij zelf kantoor houden beschikte over energielabel G. Mede vanwege gunstige voorwaarden bij herfinanciering (!) verzocht de verhuurder ons een advies uit te brengen hoe dit gebouw naar label A te brengen. Dit advies is uitgebracht en aansluitend hebben wij de uitvoering van de te realiseren maatregelen begeleid, met als resultaat een gebouw uit 1910 met energielabel A.

Kerken

DODUVA adviseert kerken over energiebesparing en energieopwekking. In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever en indien wenselijk andere deskundigen. Niet fragmentarisch maar integraal, betrokken en deskundig. In het geval van monumentale gebouwen zal een duurzaamheidsadvies altijd gepaard gaan met een bouwhistorisch onderzoek. Dit om te garanderen dat de monumentale waarden behouden blijven.

 

DODUVA is preferred supplier van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Kerkbesturen die bij de VKB aankloppen voor advies op het gebied van verduurzamen kunnen gemakkelijk aan door de VKB gescreende bedrijven worden gelinkt.

VvE’s

Verduurzamen van woningen is inmiddels aan de orde van de dag. Wat niet betekent dat dit voor iedereen al binnen handbereik ligt. Woningcorporaties en beleggers zijn volop bezig met de verduurzamingsopgave. In de slipstream daarvan zullen de particulieren volgen. Zeker als eenmaal duidelijk is waar het met de warmtevoorziening naartoe gaat. Gemeenten ontwikkelen thans een warmtevisie, op basis waarvan ook particulieren hun keuze zullen maken. Wij adviseren met regelmaat huiseigenaren hoe hun huis te verduurzamen. Een grotere uitdaging vinden wij in die opgaven waar het complexer is. Bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren (VvE). Nog complexer is de situatie bij zo geheten ‘gespikkeld bezit’, in de gestapelde bouw. Zo’n situatie ontstaat als de gebouweigenaar (bijvoorbeeld de woningcorporatie) woningen uitpondt, dat wil zeggen: individuele woningen verkoopt aan een individuele eigenaar. Dan ontstaat dus een situatie met een ‘groot-eigenaar’ en verschillende ‘klein-eigenaren’, die gezamenlijk lid zijn van de VvE. DODUVA adviseert twee van dit soort ‘gespikkeld-bezit-VvE’s’ om van hun huidige complexen met labels D en slechter, NOM-woningen te maken. Dit soort opgaven pakken wij op met externe projectpartners, zoals een bouwfysicus, bouw- en installatiekostendeskundige, financieel business-developer en een bewonersbegeleider. Onze aanpak is hierbij project-specifiek en tegelijk proces-generiek, zodat we deze werkwijze met dezelfde teamsamenstelling kunnen opschalen door deze in vergelijkbare situaties steeds effectiever in te zetten. Want: samenwerken is leuk maar steeds opnieuw met dezelfde mensen samenwerken is leuk en effectief!

Vrijstaande NOM-woning

Wij gaan een vrijstaande woning laten ontwerpen en bouwen en willen dat ons huis Nul-op-de-meter (NOM) is. Met andere woorden: we willen net zoveel energie opwekken als dat we op jaarbasis gebruiken. Kan dat? Natuurlijk, zo is ons standpunt. Daarmee kreeg DODUVA de gelegenheid voor deze opdrachtgever een duurzaamheidsadvies te maken voor deze mooie woning die inderdaad NOM is. De eigenaar blij en trots en dus weer een tevreden opdrachtgever.

Specials

In een tijd van (energie)transitie doen zich steeds vraagstukken voor die vragen om specifieke oplossingen. Soms zijn het ook hele basale vragen die naar ons toekomen. Als we het gevoel hebben dat de vraag of uitdaging bij ons past en we toegevoegde waarde kunnen leveren aan degene die de vraag stelt, dan gaan we daar graag mee aan de slag.


Voorbeelden hiervan zijn:

-    onderzoek, vergunningaanvraag, inkoop, financiering en een (fiscaal aantrekkelijke) eigendomssituatie realiseren voor een omvangrijke PV-installatie op het dak van een rijksmonumentale kerk


-    formulering Programma van Eisen, uitvraagomschrijving, offertebeoordeling en inkoop van de PV-installatie (220 panelen) op drie daken van een VvE


-    organisatie van een gezamenlijk inkooptraject voor zonnepanelen-installaties op de daken van woningen in een Utrechtse wijk


-    advies aan een kantooreigenaar die een ‘duurzame uitstraling’ wenst. Door out-of-the-box denken hebben we een oplossing geadviseerd die 4 doelen dient: uitstraling, zonwering, warmtewering en energieopwekking. En dat in een efficiëntere mate dan de vraagstelling van de opdrachtgever was.

Copyright DODUVA 2020  l   Vormgeving en ontwikkeling door www.boazoosterom.nl